image4

Sonda internetowa

Co powinno być priorytetem w rozmowach NSZZ „Solidarność” z rządem?

Przekaż 1,5% podatku

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

 

_______________________

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY 2

logo 2015

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

MPKZP 2024m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym 2024r.

 4 bryg 1mSTYCZEŃ - LUTY - MARZEC - KWIECIEŃ

4 bryg 2mMAJ - CZERWIEC - LIPIEC - SIERPIEŃ

4 bryg 3mWRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK - LISTOPAD - GRUDZIEŃ

WYCIECZKI

 PLAN WYCIECZEK NA 2024 ROK

- 16.03.2024r. – Tropical Islands.
- 13.04.2024r. – Praga z rejsem po Wełtawie  z przewodnikiem.
- 11.05.2024r. – Skalne Miasto + browar Nova Paka.
- 25.05.2024r. – Energylandia. /Dzień Dziecka/
- 01.06.2024r. – Wrocław: ZOO, Afrykarium, Centrum Historii Zajezdnia, (obiad), Kolejkowo. /Dzień Dziecka/
- 07.09.2024r. – Kutna Hora + karczma Detenice.
- 19.10.2024r. – Tropical Islands.

Najbliższe wydarzenia

rodoOchrona prywatności użytkowników serwisu internetowego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWB Turów (portalu http://www.soltur.eu/), z uwagi na obowiązujące przepisy jest niezbędna i ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność KWB Turów.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWB TURÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej www.soltur.eu w celu skontaktowania się z NSZZ „S” KWB Turów, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

1.  administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.soltur.eu oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych, sms-ów informacyjnych jest NSZZ „Solidarność” KWB Turów reprezentowany przez Komisję Zakładową z siedzibą w Bogatyni (dalej: Związek), dane kontaktowe: Bogatynia (59-916) przy ul. Górników Turowa 1, Tel.: (075) 773 61 70, fax: (075) 773 53 26, oraz NSZZ Solidarność, czyli wszystkie podmioty, w którego skład wchodzą Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Regiony NSZZ Solidarność, Inne Jednostki Organizacyjne NSZZ Solidarność. (w dalszej części zwane "Jednostkami")

2.   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 75 641 59 12

3.   pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Pani / Pana z naszych usług, naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Związek i Jednostki będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia współpracy i realizacji wymogów wynikających ze Statutu, uchwał NSZZ Solidarność, przepisów ustawowych i rozporządzeń, innych przepisów.

Przetwarzamy te dane w celu:

•          Przekazania Pani / Panu informacji o działalności Związku i Jednostek

•          Przekazania propozycji udziału w organizowanych przez nas inicjatywach, uroczystościach, akcjach związkowych

•          Realizacji działań związkowych i organizacyjnych wynikających ze statutu NSZZ Solidarność i uchwał, decyzji, stanowisk podjętych przez Związek i Jednostki

•          Realizacji zadań wynikających z przepisów prawa polskiego, w tym prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych i powiązanych przepisów.

•          Przekazania do Pani / Pana korespondencji od Związku i Jednostek i odbioru od Pani / Pana korespondencji

4.   podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,

5.   podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,

6.   osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)   sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c)    żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

 f)    przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

7.   podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT - nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,

8.   w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,

9.   w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą),

10.  mają Pani / Pan między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani / Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. Swoje decyzje i prawa należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Komisji Zakładowej NSZZ „S”: Bogatynia (59-916) przy ul. Górników Turowa 1.

ZGODA

   Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

-    Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.

-    Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

 

Podziękowania

 p2m     Szpital Zgm

 

      sybiracym             Luban podz2023m

 

Pod sybiracy m     Pod szpital m

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat