image4

Sonda internetowa

Czy jesteś za zakazem handlu w niedzielę?

Humor związkowy

 aaa

 

00a praca

 

dem oty4

 oszczednosci m

 zadowolony m

    praca67 m

Panel logowania

Facebook

Harmonogramy

KASA 2019m

Harmonogram pracy w systemie czterozmianowym.

 4 bryg 2019m

 

WYCIECZKI

 

turcja2m

 

PRAGA2019m

 

POLIGON m

 

PLAN WYCIECZEK NA 2019 ROK

  wycieczki2019m

 

Najbliższe wydarzenia

1039832-marek-woszczykRada Nadzorcza Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r. powołała zarząd IX kadencji w następującym składzie:

? Pan Marek Woszczyk, Prezes Zarządu,

? Pan Jacek Drozd, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,

? Pan Grzegorz Krystek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu

? Pan Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

W trakcie postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki nie dokonała wyboru Wiceprezesa ds. Finansowych. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Spółki dokona podziału kompetencji.

Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze stanowiska Pana Piotra Szymanka, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Jednocześnie przyjęła rezygnację Pana Jacka Drozda i Pana Grzegorza Krystka z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jacek Drozd był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki od 21 listopada 2013 r. Pan Grzegorz Krystek był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki od 18 listopada 2013 r.

Podziękowania

p1m      p2m    Podziekowanie Korczak m          

 

 

 

TV SOLIDARNOŚĆ


Pikieta pos Sejmem 2012 r. w sprawie referendum emerytalnegoPikieta w Wykrotach w obronie pracowników BDNManifestacja w Warszawie 2012 r przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat